Keljon Viesti on oiva esimerkki urheiluseuran merkityksestä yhteisön rakentajana

Keljon Viesti on oiva esimerkki urheiluseuran merkityksestä yhteisön rakentajana

Keljon Viesti juhli 70-vuotistaivaltaan 22. marraskuuta Valorinteellä. Juhlapuheen pitänyt dosentti Kalervo Ilmanen kuvasi Keljon Viestin taivalta arvokkaaksi kansalaisten ruohonjuuritason toiminnaksi:

”Keljon Viestin taival on ollut monivaiheinen ja menestyksellinen. Juurevasti paikallisuuteen kiinnittynyt työläisurheiluseura on jäsenistöineen osoittanut, että perinteinen kansalaisaktiivisuus ei ole Suomesta minnekään kadonnut. Keljon Viestin toiminta jatkaa suomalaista kansalaistoiminnan pitkää perinnettä. ”

Liikuntaseura luo yhteisöllisyyttä

Ilmanen toivoi Jyväskylän kaupungin poliittisilta päättäjiltä ja viranhaltijoilta jatkossakin riittävän ymmärrystä sille, miten merkittävä tekijä vapaaehtoinen kansalaistoiminta on yhteiskunnan kannalta.

”Urheilu- ja liikuntaseura luo Keljon Viestin tavoin yhteisöllisyyttä edistävän verkoston jäsenistön, omien toimielimiensä ja kunnan päättäjien välille. Yhteiskunta voi jatkaa omaa olemassaoloaan vain silloin, kun se on yhteisöllisesti ja arvoperustaltaan riittävän kiinteä.”

Kalervo Ilmasen mukaan Keljon Viesti on oiva esimerkki urheiluseuran merkityksestä yhteisön rakentajana.

”Valorinteen voimailusalin toiminta on näyttö toisaalta seuran jäsenistön vahvasta talkoohengestä toisaalta siitä, kuinka seura kykenee tarjoamaan edullisen liikuntapalvelun voimailu-urheilun harrastajille ja kilpailijoille.”

Juhlapuheen piti dosentti Kalervo Ilmanen.

Juhlan yhteydessä palkittiin joukko seuran aktiiveja Viestin omalla sekä TUL:n ansiomerkeillä.

Comments are closed.